Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til at regjeringen stopper pengeutbetaling til menigheter med tvilsomme koblinger, aktiviteter og utenlandsfinansiering som kan være skadelige for likestillingen og andre grunnleggende verdier i Norge

Datert: 04.11.2020
Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Mitt spørsmål går til statsråd Abid Q. Raja.

Dagbladet har i en serie avsløringer skrevet om en muslimsk ettermiddagsskole i Tromsø som i flere år har hatt et omfattende samarbeid med en svensk skole som er bøtelagt for diskriminering, kjønnsdelt undervisning og sensur av seksualpensumet. De har også skrevet om en saudiarabisk rikmanns bidrag på over 2,5 mill. kr til et muslimsk trossamfunn i Tromsø, og de har avslørt hittil ukjente pengeoverføringer samt Tromsø-moskeens rolle i et internasjonalt saudiskstøttet nettverk.

Vi lever i en tid da den farlige effekten av ekstreme tolkninger av islam er tydeligere enn noen gang. Vi betaler nå prisen for framveksten av parallellsamfunn, antidemokratiske verdier og radikalisering i hele Europa, også i Norge. Dette mener Fremskrittspartiet at vi ikke lenger kan akseptere. Det er farlig å se gjennom fingrene med aktiviteter og spredning av verdier som kan fungere som en gift i vårt samfunn. Fremskrittspartiet stilte derfor i behandlingen av ny trossamfunnslov tidligere i år krav om – og fikk med seg et flertall i Stortinget på – at trossamfunn som mottar finansiering fra land som ikke selv respekterer religionsfriheten, skal miste offentlige tilskudd. Denne loven trer i kraft neste år.

Statsråd Raja er også minister for likestilling. Jeg ønsker derfor å spørre statsråden om han vil ta initiativ til at regjeringen allerede nå stopper pengeutbetalingen til den aktuelle moskeen som Dagbladet har omtalt, og også til andre menigheter med tvilsomme koblinger, aktiviteter og utenlandsfinansiering som kan være skadelige for likestillingen og andre grunnleggende verdier i Norge. Og: Hva vil regjeringen foreta seg for å kartlegge om det er flere moskeer og trossamfunn i Norge i samme situasjon?


Les hele debatten