Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Om at bedrifter og arbeidsplasser i kultursektoren generelt og innen scene spesielt er svært hardt rammet av koronakrisens konsekvenser, og hvorfor det har tatt så lang tid å få utbetalt kompensasjon

Datert: 04.11.2020
Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Bedrifter og arbeidsplasser i kultursektoren generelt og innen scene spesielt er svært hardt rammet av koronakrisens konsekvenser. De som arrangerer konserter, de som leverer lys og lyd, eller artistene selv har stått midt i denne krisen siden mars. Når arrangører kun kan samle 200 publikummere innendørs med faste sitteplasser, er det klart at bedrifter som til vanlig lever av å arrangere konserter og festivaler med titusener av publikummere, sliter og ikke vil være tilbake til normalen før om lenge.

Hardest rammet innen kultur er sceneteknisk produksjon. I snitt er hele 80 pst. av de ansatte fortsatt permittert. Men på tross av den akutte situasjonen og på tross av at kultursektoren i 2018 omsatte for 39 mrd. kr og sysselsatte 36 000 personer, har krisetiltakene til disse bransjene systematisk vært for små, kommet for sent og stadig vært fulle av hull og mangler. Etter måneder med protester fra opposisjonen og fra bransjen ble kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer endelig utvidet til også å gjelde underleverandører. Men hittil har ingen fått penger. Det er kun kompensasjonen for perioden mars–april som er utbetalt. Først nå har ESA godkjent ordningen, og representanten fikk i et svar fra statsråd Raja vite at noe av grunnen til forsinkelsen handler om kontroll på søknadene, som ble bedt om fra statsråden selv.

Jeg har møtt bedrifter innen sceneteknisk produksjon som er helt tydelige på at dette betyr konkurs. Et eksempel på dem som er hardt rammet, er Joker Lyd, Lys & Scene, en mellomstor underleverandør. Så mitt spørsmål til statsråd Raja er: Hva vil han si til folka i Joker, f.eks., som står i fare for å miste levebrødet sitt? Hvorfor har dette tatt så lang tid, og vil pengene bli betalt ut nå?


Les hele debatten