Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren


Besvart: 27.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I merknadene til årets sosialbudsjett ber Stortinget departementet vurdere ei ordning med ei viss eigenbetaling ved behandlingsreiser til utlandet - og at dei midlar som dei tek inn øyremerkes for ei utviding av behandlingtilbodet.

Kva vil statsråden gjere for å følgje dette opp?"


Les hele debatten