Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til sosialministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Legemangelen i distrikts-Norge er stor, særlig i midtre og nordlige landsdeler.

Når kan en regne med å få et fullstendig medisinerstudium i Trondheim?"

(Trukket)


Les hele debatten