Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Fylkesmannen i Troms har i brev til Kommunaldepartementet og Sosial- departementet av 12. januar 1988 peika på dei problema distriktskommunar står overfor ved utbygging innan helse- og sosialsektoren.

Kva vil statsråden gjere med manglande dekning av kapitalkostnader ved institusjonsbygging innan helse- og sosialsektoren?"


Les hele debatten