Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart: 04.05.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "De borgelige regjeringspartiene i Danmark har i et forslag i Folke- tinget bedt den danske regjering orientere andre stater om at "atom- våben......ikke accepteres på dansk territorium, herunder landområder, far- vande og havne,...."

Vil utenriksministeren sørge for at Norge sender en liknende orien- tering i forbindelse med anløp av utenlandske marinefartøyer i norske havner?"


Les hele debatten