Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvorfor det har vært så viktig for statsråden å komme med kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager i stedet for å ta en helhetlig gjennomgang av hele finansieringsordningen

Datert: 11.11.2020
Besvart: 11.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Fremskrittspartiet er stolt over at vi fikk til barnehageforliket for 17 år siden. Samarbeidet mellom stat, kommuner og private barnehager har vært en svært vellykket velferdsreform, som har bidratt til mangfold, valgfrihet og tilnærmet full barnehagedekning i sektoren. Halvparten av landets omtrent 300 000 barnehagebarn går i private barnehager.

De aller fleste private barnehager har høy kvalitet og representerer et stort pedagogisk og innholdsmessig mangfold. De har gjennomgående lavere sykefravær og drives effektivt. Vi er alle kjent med at de skårer best på foreldreundersøkelser.

Da statsbudsjettet ble lagt fram, foreslo regjeringen et kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Jeg mener at regjeringen med dette skjøt en giftpil inn i private barnehager. Kort tid etterpå kom nyheten om at det også blir foretatt kutt i kapitaltilskuddet. Så i en situasjon der halvparten av private barnehager forventer underskudd i 2020, er regjeringens svar to giftpiler som kan føre til konkursras over hele landet, og at titusenvis av barn mister barnehageplassen sin.

Private barnehager forteller oss om en hardt presset økonomi, og spesielt at de har vært gjennom to tunge år nå på grunn av bemanningsnormen som er i ferd med å bli innført. Men de har vært positive, fordi de har sett lys i enden av tunnelen i 2021. Dessverre viser det seg at lyset er et motgående tog. Hvorfor har det vært så viktig for statsråden å komme med disse kuttene i private barnehager i stedet for å ta en helhetlig gjennomgang av hele finansieringsordningen til private barnehager?


Les hele debatten