Spørretimespørsmål fra Inger-Lise Skarstein (H) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Inger-Lise Skarstein (H)

Spørsmål

Inger-Lise Skarstein (H): "Ifølge pressen har kommunestyret i Ørsta vedtatt å tildele skjenke- bevilling ved loddtrekning. Ved behandlingen av St.meld. nr. 14 for 1986-87 Om reiselivet, ble reiselivsnæringen utpekt til vekstnæring i Norge. Reise- livsnæringen skulle behandles på lik linje med andre næringer.

Mener næringsministeren at loddtrekning kan aksepteres som ramme- betingelse for en seriøs næring?"


Les hele debatten