Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til olje- og energiministeren


Besvart: 04.05.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I Norge har vi i årevis brukt mykje meir til å forske i kjernekraft enn i alternative energikjelder. Stadig kjem det krav frå kjernekraftmiljøet om at det må byggjast ein ny reaktor, ein såkalla hurtigreaktor basert på plutonium.

Vil statsråden no gå inn for å redusere innsatsen i kjernekraft- forskinga og samstundes gjere det heilt klårt at det i framtida ikkje kjem på tale å byggje ein ny reaktor?"


Les hele debatten