Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 04.05.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Hva er begrunnelsen for Statoils utskiftning av ekstern revisor, slik det er omtalt i pressen, og hvilken rolle har departementet hatt i sakens behandling?"


Les hele debatten