Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ifølge presseoppslag har NATOs høynivågruppe allerede utarbeidet konkrete forslag og anbefalinger om videre modernisering av kortrekkende atomvåpen i Europa.

Er dette riktig, og hva har i tilfelle vært Norges holdning til dette?"


Les hele debatten