Spørretimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren


Besvart: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Thor Knudsen (H)

Spørsmål

Thor Knudsen (H): "Hvor store konsekvenser har det fått for Forsvaret inneværende år at Arbeiderpartiet - med støtte av SV, Kr.F. og SP - ved voteringen i Stortinget 17. desember 1987 fikk flertall for å gi Regjeringen fullmakt til å redusere det samlede statsbudsjett med 200 mill. kroner?"


Les hele debatten