Spørretimespørsmål fra Leiv Stensland (A) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Leiv Stensland (A)

Spørsmål

Leiv Stensland (A): "Jeg viser til rundskriv nr. 32/87 fra Sosialdepartementet om at fra 1989 vurderes det omlegging av tilskudd til krisesentrene. Dette har skapt usikkerhet.

Kan statsråden forsikre at krisesentrene som det er stort behov for, ikke skal nedlegges?"


Les hele debatten