Spørretimespørsmål fra Arne Skauge (H) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Arne Skauge (H)

Spørsmål

Arne Skauge (H): "Ring Medisinske Senter A/S ble 9. januar 1986 gitt forhåndstilsagn om godkjennelse for sykehusdrift. Regjeringen Brundtland omgjorde dette i vedtak av 4. desember 1987.

På bakgrunn av den lange tid saken synes å ta, når kan vi vente at Ringsenterets anke på avslaget er ferdigbehandlet?"


Les hele debatten