Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det har vakt sterke reaksjoner at psykisk utviklingshemmede kommer langt bak i køen i forbindelse med operativ behandling av hjertelidelser.

Hva slags retningslinjer finnes for slike saker?"


Les hele debatten