Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Fredrikstad kommune er i likhet med mange andre kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon. Som en følge av dette har formannskapet i Fredrikstad kommune fattet et vedtak om å innføre reduksjoner i sine sosial- hjelpsytelser. Fagfolkene ved sosialkontoret mener dette er i strid med lov om sosial omsorg, og Fylkesmannen har påpekt at vedtaket er ulovlig.

Hva vil sosialministeren gjøre i dennne saken?"


Les hele debatten