Spørretimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren


Besvart: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A)

Spørsmål

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A): "Har Sosialdepartementet oversikt over årsakene til den fortsatt sterke økning i utbetalt sosialhjelp, og hva akter departementet å foreta seg for å demme opp for denne utvikling?"


Les hele debatten