Spørretimespørsmål fra Tor Olav Blostrupmoen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 04.05.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Tor Olav Blostrupmoen (A)

Spørsmål

Tor Olav Blostrupmoen (A): "Arbeidsmengden ved de lokale forbrukerkontorene rundt om i landet bare øker, slik at det nær sagt går på helsa løs for de ansatte. Nå må trolig Forbrukerrådet pga. anstrengt økonomi legge ned store deler av sin viktige informasjonstjeneste, og lokalt blir færre klagesaker behandlet i tida fram- over. I Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1987-88 har komiteen "understreket at det lokale forbrukerapparat ikke bør svekkes."

Hva vil statsråden gjøre med dette?"


Les hele debatten