Spørretimespørsmål fra Inger-Lise Skarstein (H) til næringsministeren


Besvart: 11.05.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Inger-Lise Skarstein (H)

Spørsmål

Inger-Lise Skarstein (H): "Ved behandlingen av St.meld. nr. 14 for 1986-87 Om reiselivet forut- satte Stortinget at reiselivsnæringen skulle stilles på linje med andre næringer og at reiselivsnæringen skulle utvikles til et vekstområde.

Hva gjør næringsministeren for å legge forholdene til rette for en utvikling som gir reiselivsnæringen denne likebehandling og vekstmulighet?"


Les hele debatten