Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren


Besvart: 11.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Oddvar J. Majala (A)

Spørsmål

Oddvar J. Majala (A): "Hvordan vurderer Fiskeridepartementet ressurssituasjonen i Barents- havet med bakgrunn i de nye beregningene av torskebestanden fra Havforsk- ningsinstituttet?"


Les hele debatten