Spørretimespørsmål fra Sigurd Verdal (A) til samferdselsministeren


Besvart: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Sigurd Verdal (A)

Spørsmål

Sigurd Verdal (A): "Løyveområda for drosjekjøring medfører problem ved einskilde fly- plassar som ligg nær fylkesgrensa. Det gjeld til dømes Værnes og Kjevik.

Vil statsråden bidra til at drosjar med trafikkløyve på flyplassen kan kjøra dit passasjeren ønskjer, uavhengig av fylkesgrensa?"


Les hele debatten