Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren


Besvart: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "For svensk vogntog i kalktransport til vann i Rømskog kommune er det gitt foreløpig dispensasjon for lengde og bredde. De aktuelle vogntog har 10 tonn aksellast og 16 tonn boggilast. Ifølge Statens Vegvesen er imidler- tid største tillatte last henholdsvis 8 og 12 tonn.

Vil samferdselsministeren medvirke til at vogntogene tillates kjørt de få kilometer det er aktuelt på norsk side?"


Les hele debatten