Spørretimespørsmål fra Brita Borge (H) til samferdselsministeren


Besvart: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Brita Borge (H)

Spørsmål

Brita Borge (H): "Ved at trafikken blir overført fra sjø til land minsker statens utgifter til ferjesubsidier.

Vil statsråden vurdere om disse midler kan brukes for delfinansiering av de aktuelle vei- og broprosjekter som fører til besparelser for stats- kassen?"


Les hele debatten