Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren


Besvart: 11.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Ifølge VG 3. mai 1988 kan innsatte i fengsler som har rett til trygde- ytelser, fortsette å motta full trygd inntil dommen er rettskraftig, noe som ofte kan ta lang tid.

Vil statsråden vurdere å innføre egenbetaling i form av trekk i trygd for denne gruppe?"


Les hele debatten