Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 11.05.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Ved tidligere tilleggsbevilgninger til ekstra innkjøp av lærebøker i grunnskolen, har det vist seg at kommunene har brukt pengene til andre formål.

Hvordan vil Regjeringen sikre at bevilgninger til lærebøker går til det formål de er bestemt for?"


Les hele debatten