Spørretimespørsmål fra Liv Aasen (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 11.05.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Liv Aasen (A)

Spørsmål

Liv Aasen (A): "Det er snart fem år siden den store brannen som ødela verdifulle deler av Erkebispegården i Trondheim.

Vil Regjeringen gå inn for at det snarest mulig settes i gang arkeo- logiske utgravinger på området og at Erkebispegårds-anlegget kan stå gjen- reist til Trondheim bys 1000-års jubileum i 1997?"


Les hele debatten