Spørretimespørsmål fra Åge Ramberg (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 11.05.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Åge Ramberg (KrF)

Spørsmål

Åge Ramberg (KrF): "Av "Skoleforum" nr. 7 for 1988 går det fram at det er et meget høyt antall elever i videregående skole som bare får vitnemål om fullført kurs. Det betyr i realiteten at de har strøket i et eller flere fag.

Hva akter statsråden å foreta seg for å rette opp denne meget for- uroligende situasjonen?"


Les hele debatten