Spørretimespørsmål fra Arne Skauge (H) til sosialministeren


Besvart: 11.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Arne Skauge (H)

Spørsmål

Arne Skauge (H): "Mesnalien Sykehus ble kjøpt for 16,5 mill. kroner for å benyttes til rehabiliteringssenter for kreftpasienter.

Hvor store kostnader er nå påløpt prosjektet og hvilke avtaler og opplegg om fremtidig utbygging av senteret er nå utarbeidet?"


Les hele debatten