Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til sosialministeren


Besvart: 11.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Sørum kommune i Akershus, ba i desember i fjor om ikke å bli tildelt turnuskandidat etter 15. juni 1988. Likevel blir kommunen pålagt å motta turnuskandidat fra samme dato.

Bør ikke heller vanskeligstilte områder som har behov for og som ønsker det, komme i betraktning når det gjelder tildeling av turnuskandidater?"


Les hele debatten