Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til sosialministeren


Besvart: 11.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "En funksjonshemmet som bor på alders- og sykehjem har 13.000 kroner til egen disposisjon av en inntekt på 105.000 kroner (uførepensjon og privatinntekt på 18.600 kroner).

Er det riktig at de nye forskriftene for egenbetaling i institusjon kan gi så urettferdige utslag, og vil statsråden eventuelt sørge for klarere regler for praktisering av forskriftene?"


Les hele debatten