Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 11.05.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Landslaget for lokalaviser organiserer ca. 40 aviser spredd over hele landet, med et samlet opplag på vel 100 000. Laget er et supplement til Norske Avisers Landforbund, men er ikke representert i utvalg der staten og pressen møtes, f.eks. i Stat/presseutvalget eller Rådet for anvendt presse- forskning.

Vil statsråden medvirke til å rette på denne skjevheten?"


Les hele debatten