Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren


Besvart: 18.05.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "I sitt politiske 2-årsregnskap tar Regjeringen æren for at svovelut- slippene er redusert med 30 prosent i forhold til nivået i 1980.

Hvor stor andel av reduksjonen skyldes nedleggelsen av Smeltehytta i Sulitjelma som ble gjenomført først i 1987 fordi bl.a. Arbeiderpartiet stemte imot Willoch-regjeringens forslag om nedleggelse i 1984, og hvor store har utslippene fra Smeltehytta vært i disse årene?"


Les hele debatten