Spørretimespørsmål fra Åge Hovengen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 18.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Åge Hovengen (A)

Spørsmål

Åge Hovengen (A): "Meg bekjent har Samferdselsdepartementet koordineringsansvaret for farlig godstransport.

Er det noe arbeide på gang for å overføre farlig godstransport fra veg til bane og båt, eller mener samferdselsministeren at bensin, gass og syre- transporter foregår på en forsvarlig måte?"


Les hele debatten