Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til justisministeren


Besvart: 18.05.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "I den senere tid har det i flere tilfeller blitt hevdet at utlendinger som har fått sin søknad om asyl avslått, er blitt arrestert ved ankomsten til sitt hjemland.

Vet norske myndigheter om disse påstander medfører riktighet, og hva foretar man seg i den anledning?"


Les hele debatten