Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 18.05.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Tusenvis av mennesker i Norge får ikke den opplæring de har krav på ifølge skolelovgivningen. Behovet for spesialundervisning på grunnskolenivå er mange ganger større enn det tilbud som gis i dag.

Hva vil departementet gjøre for å ivareta den likeverdige retten til opplæring?"


Les hele debatten