Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 18.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Psykososialt team for flyktninger i Norge ble opprettet som et 3-årig prosjekt f.o.m. 1. januar 1986. Helsedirektoratet går nå inn for at det sentrale team for flyktninger videreføres i sin nåværende form, bl.a. for å bidra til en systematisk kompetanseutvikling i aktuelle fylkeskommuner. Det samme mener Styringsgruppen for Psykososialt team.

Vil sosialministeren følge opp forslaget fra Helsedirektoratet?"


Les hele debatten