Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 18.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Kan statsråden medvirke til at en hensiktsmessig del av tidligere Voll forsøksgård i Sør-Trøndelag blir solgt til Sør-Trøndelag Landbruksselskap for bruk som informasjonsgård i 4H-arbeidet?"


Les hele debatten