Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til landbruksministeren


Besvart: 18.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Under utarbeidelsen av dyrevernloven av 1974 anbefalte lovutvalget at dyreverninteressene burde være representert i det utvalg som skulle behandle spørsmål vedrørende forsøk med dyr.

Vil landbruksministeren ta initiativ til at dyreverninteressene blir representert i dette utvalget?"


Les hele debatten