Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 18.05.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Rogaland fylkeskommune arbeider med planar for ein dramatisk reduksjon i sjukehustilbodet for å halde seg innanfor budsjettrammene.

Meiner kommunalministeren det er rimeleg samsvar mellom Rogaland fylkeskommune sin økonomi og dei oppgåver den er pålagt?"


Les hele debatten