Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til miljøvernministeren


Besvart: 25.05.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Sivilombudsmannen har behandlet en klage over Miljøverndepartementets behandling av en mindretallsanke fra Oslo Bystyre i sak om utarbeidelse av reguleringsplan for Malmøya. Sivilombudsmannen stiller spørsmål ved om departementet har gått ut over sin myndighet og gitt instrukser det ikke har hjemmel til.

Hvilke kommentarer har miljøvernministeren til disse alvorlige anke- punktene fra Sivilombudsmannen?"


Les hele debatten