Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til fiskeriministeren


Besvart: 25.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Asbjørn Andersen (A)

Spørsmål

Asbjørn Andersen (A): "Den siste tiden er det meste av oppdrettslaks og -ørret slaktet ned i oppdrettsanleggene på Sørlandet pga. uvanlig store algeangrep.

Vil fiskeriministeren ta initiativ slik at oppdretterne kan få økono- misk hjelp f.eks. gjennom erstatning fra Naturskadefondet?"