Spørretimespørsmål fra Arnljot Norwich (H) til finansministeren


Besvart: 25.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

Arnljot Norwich (H)

Spørsmål

Arnljot Norwich (H): "Mellomriksveien over Bjørnefjell (Nordkalottveien) som er den mest trafikkerte grenseovergang i Nord-Norge er stengt om natten. Dette gir svært uheldige utslag for næringslivet og for samhandelen på Nordkalotten. Døgnkontinuerlig drift av tollstasjonen på Bjørnefjell og beredskap for nattbrøyting er nødvendig for rasjonell næringsvirksomhet i berørte områder.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp forholdet?"


Les hele debatten