Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til sosialministeren


Besvart: 25.05.1988 av sosialminister Tove Strand

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Med bakgrunn i vedtak om beordningslov for leger bør Sosialdeparte- mentet føle et sterkt ansvar for å fordele turnuskandidater til kommuner med legemangel.

Hvordan henger dette sammen med at f.eks. Nannestad kommune i Akershus, mot sitt ønske er blitt pålagt å ta imot turnuskandidat både 1. januar 1989 og 1. juli 1989?"


Les hele debatten