Spørretimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A)

Spørsmål

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A): "Flere lokale sykehus i Rogaland står i fare for å bli nedlagt.

På hvilken måte kan statlige myndigheter bidra til å løse helsekrisen i Rogaland?"

(Trukket)


Les hele debatten