Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 25.05.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Det blir hevdet bl.a. i massemedia at kvinner kommer dårlig ut i for- bindelse med inntektsreguleringsloven. Statsråden har derimot hevdet at årets oppgjør har en god kvinneprofil.

Mener statsråden fortsatt at det inntektspolitiske samarbeidet er til fordel for kvinner?"


Les hele debatten