Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hva som blir mandatet til det hurtigarbeidende barnehageutvalget, om de ansattes fagforbund vil være representert og om regjeringen vil foreslå lovendringer som kan påregnes å bli behandlet av Stortinget i vår

Datert: 28.01.2021
Besvart: 03.02.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Vi hører om barnehageeiere som henter ut penger og investerer i bl.a. olje, et vikingskip og luksuseiendom i Spania. Mens velferdsprofitører beriker seg, lar helhetlige endringer i barnehageloven vente på seg. Regjeringa har inngått forlik med Fremskrittspartiet om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg, med bl.a. kommersielle barnehagers interesseorganisasjon.

Hva blir utvalgets mandat når blir det oppnevnt, vil de ansattes fagforbund være representert og vil regjeringa foreslå lovendringer som kan påregnes å bli behandlet av Stortinget i vår?


Les hele debatten