Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Hvilke kunnskaper har miljøvernmyndighetene om årsaken til algeopp- blomstringen som har ført til en omfattende fiskedød langs kysten i Sør- Norge, og hvilke mottiltak mener miljøvernministeren det vil være mulig å sette inn på kort og lang sikt?"


Les hele debatten