Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Norsk Institutt for Vannforskning har foreslått forskningsprosjekter som kunne hatt betydning i forbindelse med den katastrofale algeframveksten langs kysten.

Hvem har ansvaret for at instituttet ikke har fått de nødvendige midler til å drive slik forskning?"


Les hele debatten