Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Dioxin-utslepp, enorme mengder giftige alger og anna forureining har i løpet av nokre veker vist oss korleis ei økokatastrofe i havet kan komme til å bli.

Vil miljøvernministeren gå inn for å setje i verk krisetiltak for å få gjort noe med disse problema, m.a. alle dei industri-, landbruk- og kloakk- utsleppa som er viktige årsaker?"


Les hele debatten