Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hvorfor statsråden ikke bidro til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig med våre allierte og i tråd med helsefaglige råd

Datert: 04.02.2021
Besvart: 10.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vi er helt avhengige av at Forsvaret og samvirket med våre allierte også fungerer i en krisetid og under en pandemi.

Hvorfor bidro ikke statsråden til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig og i tråd med de faglige rådene fra helsemyndighetene?


Les hele debatten